Du som är förtroendevald är välkommen på temautbildning den 12 december!

Vårdförbundet bjuder in dig som förtroendevald till en dag för fördjupning och kunskapspåfyllnad.

Var och när:

Måndag den 12 december kl 08.30 – 16.00
Elite Stora Hotellet i Linköping

Detta står på agendan:

Semesterfrågor

• Vilka regler finns vid förläggning av semester? Vilka rättigheter och skyldigheter finns?

Övertid

• Genomgång av lag och avtal samt ny dom i AD som påverkar hur vi ska hantera frågan framöver.

Samverkan

• Varför samverkansavtal? Tips och idéer för bättre samverkan.

Arbetsmiljö

• När gränsen är nådd för patientsäkerhet och egen säkerhet. Beskrivning av verktyg som finns.

Personcentrerad vård

• Att ändra perspektiv. Redskap som finns för att komma igång.

Vårdförbundet bjuder på lunch och fika, uppge eventuella allergier vid anmälan. Kom ihåg att söka ledigt enligt §§ 6 och 7 LFF.

Anmäl dig redan nu, men senast den 5 december.

Varmt välkommen!

Helena Eriksson (ordförande) och Ragnhild Karlsson (vice ordförande)
Vårdförbundet avdelning Östergötland