Glada vinnare av stipendiet för bästa C-uppsats 2017

1 kvinna med långt ljust hår och 1 kvinna med mörkt uppsatt hår står framför Vårdförbundsflagga och håller i varsin blombukett och i stipendiet som är värt 2500 kr vardera

Vid årsmötet i september delades årets stipendium till bästa C-uppsats ut. Prissumman på totalt 5000 kr delas mellan Wictoria Karlsson och Amanda Suu för deras uppsats "Sjuksköterskans roll i att uppmärksamma och stödja patienter med hetsätningsstörning "

Wictoria och Amanda har gjort en litteraturstudie för att undersöka sjuksköterskans roll vid BED, Binge Eating Disorder (hetsätningsstörning). De berättade om sitt arbete och vad det lett fram till. Deras slutsats är att kunskapen om BED  är låg  i vården och att sjuksköterskan har en viktig roll i att uppmärksamma dessa patienter genom att kontrollera signaler som tyder på ett sjukt ätbeteende. "Det är viktigt att sjuksköterskan skapar en mellanmänsklig relation till sin patient samt att vården är personcentrerad. För att nå patienten bör sjuksköterskan använda sig av motiverande samtal. Behandlingen av BED bör inrikta sig till både fysiska och psykiska behandlingsmetoder. Prevention bör primärt inrikta sig mot att öka människors självkänsla redan i tidig ålder då samhällskrav skapar psykisk ohälsa som i sin tur leder till BED."

Wictoria och Amanda berättade även om potentiella forskningsområden de ser i ämnet, bland annat mer forskning baserad på män och barn under 18 år då den forskning som finns idag främst är baserad på vuxna kvinnor.

Det kom in totalt 8 ansökningar till stipendiet. Samtliga var mycket intressanta och välskrivna och juryn hade en svår uppgift att välja ut det vinnande bidraget. Alla inkomna bidrag finns att läsa nedan.