En bubblare på Vårdgalan

Bild på kvinnlig sjuksköterska som står vid en dator och tittar in i kameran

Ett personcentrerat förhållningssätt och en digital hälsodagbok har förbättrat hälsan och minskat antalet stick och polikliniska besök för personer med immunbrist vid Infektionskliniken i Linköping. Kvinnan bakom detta är Ramona Fust som nu utnämnts till bubblare för Vårdförbundspriset 2017

Fredag den 20 oktober är det dags för årets Vårdgala där Vårdförbundspriset delas ut i samband med Folksam. Priset på 500 000 kronor delas ut till medlemmar som varit med och förbättrat vården. Fokus i år, liksom förra året, är personcentrerad vård.

Nominerad från Östergötland är Ramona Fust som arbetar som sjuksköterska på Infektionskliniken. Ramonas arbete räckte inte för att bli en av de fyra slutkandidaterna, men juryn ansåg att hennes och ett annat bidrag var så intressanta att de utsågs som bubblare.

Infektionskliniken vårdar patienter som har immunbrist och behandlas med immunglobulinbehandlingar en till  åtta  gånger i månaden. Genom ett personcentrerat, inlyssnande arbetssätt har man lyckats uppnå fina hälsoresultat för patienter som tidigare haft följsamhetsproblem, på grund av exempelvis tidsbrist eller rädsla för nålstick. Både antalet stick och antal polikliniska besök har gått ner tack vare det nya sättet att arbeta utifrån patienternas behov.

Tidigare användes en infektionsdagbok i pappersformat men den fylldes oftast inte i eftersom den inte alltid fanns tillgänglig. Därför utvecklades en digital Hälsodagbok utav PIDcares styrgrupp. Styrgruppen representeras av patienter med immunbrist samt läkare och sjuksköterskor som arbetar med patienter med primärimmunbrist. Den digitala Hälsodagboken förbättrar kommunikationen med vården och skapar möjlighet för patientens delaktighet. Medarbetarna får i digitala hälsodagböckerna ett gediget underlag för att löpande utvärdera patientens behandlingsalternativ och därmed möjlighet att bättre utnyttja befintliga resurser – både de professionellas och patienters.