Besök i Lesotho som en del av Vårdförbundets pågående projekt

Ett hus i närbild, i bakgrunden ser vi grönska och andra hus

Representanter för Vårdförbundet är nu nere i Lesotho i södra Afrika. Vårt engagemang bidrar till det förebyggande arbetet av hiv/aids och tuberkulos.

Idag har vi, Anneli Gåverud och Ann-Marie Kempe, träffat hälsoministern och fört diskussioner kring hur Wellness Center-projektet bidrar till ökningen av tillgång till kvalitativ hälso- och sjukvård för sjukvårdsanställda och deras närmsta anhöriga.

Bakgrund till projektet

I Lesotho i södra Afrika smittas varje dag cirka 60 personer av hiv och 50 dör i sjukdomen. 2009 var 23,2 procent av hela befolkningen infekterad av hiv. Vårdförbundet driver tillsammans med sjuksköterskeorganisationen i Lesotho ett projekt i landet för att förebygga hiv/aids och tuberkulos. För att stötta anställda inom vården som har smittats av hiv eller tuberkulos, har det i södra Afrika upprättats ett antal Wellnesscenter. Vård- och hälsopersonal och deras familjer kan vända sig dit för stöd, testning och behandling. Tack vare denna hjälp kan många fortsätta arbeta och få en bra behandling.

Vårdförbundet avdelning Östergötland är fadderavdelning till det Wellnesscenter som finns i Leshoto. Två förtroendevalda har det huvudsakliga ansvaret för kontakterna med Lesothos sjuksköterskeorganisation och utvecklingen av projektet på plats. Avdelningen har också varit med och tagit fram material kring hiv/aids.