Årsrapport avdelning Östergötland 2016

Medlemmar som samtalar vid sittande bord

Vi har tillsammans haft livliga diskussioner om lön, arbetstid, säker vård och inte minst arbetsmiljön på arbetsplatsen. Ett stort tack till alla er som deltagit, diskuterat och engagerat er.

Året har liksom föregående år präglats av den brist på sjuksköterskor som råder i hela landet. Detta har även i Östergötland medfört en besvärlig arbetsmiljö och en hel del stängda vårdplatser.

På olika sätt har året varit en lång och intensiv dialog och debatt om hälsosam vårdmiljö, arbetstider, villkor och ett hållbart yrkesliv. Låt mig ge några exempel.

Vårdförbundets professioner ansvarar för en god och säker vård. Arbetsgivaren ansvarar för att ge oss rätt förutsättningar, inte minst när det gäller villkoren för nattarbete. Vårdförbundets strategi har varit att fortsätta arbeta för en central reglering av nattarbetstiden. Ett hållbart centralt avtal för medlemmar där värdet är säkrat och inte kan försvinna. Vi tecknade avtal med Mjölby kommun innan sommaren. Där motsvarar nu en natt på 10 timmar 14 timmars arbetstid . Detta säkrar vila och återhämtning.

Arbetet fortsatte både lokalt och nationellt. Det resulterade i att ett nytt centralt avtal tecknades den 1 december med Sveriges kommuner och landsting, SKL. Det gläder mig att vi har ett bra nattavtal i en kommun då kommunerna avböjde att vara med i delar av det centrala avtalet.

Den fjärde september manifesterades det runt om i landet om att en annan vård är möjlig. Vårdförbundet deltog i det lokala förarbetet och i manifestationen i Linköping .

Vi har tillsammans haft livliga diskussioner om lön, arbetstid, säker vård och inte minst arbetsmiljön på arbetsplatsen.

Jag vill rikta ett stort tack till alla som deltagit, diskuterat, engagerat sig och förgyllt varje enskild träff!

Ta gärna del av hela årsrapporten!