Valberedningens förslag till årsmötet

Ett stort antal medlemmar sitter samlade och håller upp sina röstkort

Ta del av valberedningens förslag till styrelse och kongressombud. Kongressombuden, såväl ordinarie som ersättare, är angivna i den ordning som valberedningen föreslår att de ska träda in, i det fall avdelningen får fler eller färre ombud än 7, vilket var föregående periods antal.

Storlek

Avdelningsstyrelsen ska enligt stadgan bestå av sju till elva ledamöter. Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av 1 ordförande, 1 vice ordförande och 9 ledamöter.

Styrelse

Avdelningsstyrelsen ska leda, samordna och driva Vårdförbundets verksamhet i överensstämmelse med stadgar, grundläggande värderingar, kongressbeslut, förbundsstyrelsebeslut samt årsmötesbeslut.

Ordförande

Ann-Sofie Gustavsson Personlig presentation

Vice ordförande

Ulrika Hedelind Personlig presentation

Ledamöter

Angelina Stridh Personlig presentation
Bengt Hellmark Personlig presentation
Eva Harrysson Personlig presentation
Hans Nilsson Personlig presentation
Helena Nyrén Personlig presentation
Karin Nordén Persson Personlig presentation
Nadya Lehto Personlig presentation
Rósa Ólafsdóttir Personlig presentation
Åsa Mörner Personlig presentation

Motivering till förslag

Valberedningens arbete med att ta fram ett förslag på ny styrelse bygger bland annat på: Årsmötets/kongressens uppdrag, Helhetssyn, Långsiktighet, Lokalt och nationellt perspektiv, Integritet, Självständighet i arbetet, Demokrati samt öppenhet och tydlighet genom god kommunikation och dialog med medlemmar och förtroendevalda.

Vi har fokuserat på respekt, trygghet och kvalitet genom goda förberedelser, genom att utveckla valberedningens interna arbete och nomineringsarbetet.

Valberedningens förslag bygger på de inkomna nomineringarna, men även på de egna observationer som valberedningen gjort, t.ex. deltagande på styrelsemöte och genom att ta del av styrelsehandlingar, intervjuer, referenser från medlemmar, förtroendevalda och chefer, för att få reda på vad andra anser om kandidaten.

Vi har främst bedömt följande kriterier: Förmåga att arbeta tillsammans, Respekt och förståelse för olika uppfattningar, Olika perspektiv, Passar in/gör laget spelbart, Vågar ifrågasätta och förändra i styrelsearbetet, Ser okonventionella lösningar, Ser både lokalt och nationellt perspektiv, genusperspektiv och Respekt för fattade beslut.

 

Kongressombud

Ordinarie

Ann-Sofie Gustavsson Personlig presentation
Ulrika Hedelind Personlig presentation
Rósa Ólafsdottir Personlig presentation
Karin Nordén Persson Personlig presentation
Åsa Mörner Personlig presentation
Hans Nilsson Personlig presentation
Nadya Lehto Personlig presentation

Ersättare

Merjo Ylilouma Personlig presentation
Marcus Folkö Müntzing Personlig presentation
Helena Nyrén Personlig presentation

 

Övriga nominerade

Ledamöter

Christina Köhlström Personlig presentation 

Återtagen kandidatur

Ordförande

Marcus Folkö Müntzing

Vice ordförande

Marcus Folkö Müntzing
Hans Nilsson

Ledamot

Ulrika Hedelind
Merjo Yliluoma