Valberedningens förslag till årsmötet

Ett stort antal medlemmar sitter samlade och håller upp sina röstkort

Ta del av valberedningens förslag till styrelse och kongressombud. Kongressombuden, såväl ordinarie som ersättare, är angivna i den ordning som valberedningen föreslår att de ska träda in, i det fall avdelningen får fler eller färre ombud än 7, vilket var föregående periods antal.

Storlek

Avdelningsstyrelsen ska enligt stadgan bestå av sju till elva ledamöter. Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av 1 ordförande, 1 vice ordförande och 9 ledamöter.

Styrelse

Avdelningsstyrelsen ska leda, samordna och driva Vårdförbundets verksamhet i överensstämmelse med stadgar, grundläggande värderingar, kongressbeslut, förbundsstyrelsebeslut samt årsmötesbeslut.

Ordförande

Ann-Sofie Gustavsson 

Vice ordförande

Ulrika Hedelind 

Ledamöter

Angelina Stridh
Bengt Hellmark
Eva Harrysson 
Hans Nilsson
Helena Nyrén
Karin Nordén Persson
Nadya Lehto
Rósa Ólafsdóttir 
Åsa Mörner 

Motivering till förslag

Valberedningens arbete med att ta fram ett förslag på ny styrelse bygger bland annat på: Årsmötets/kongressens uppdrag, Helhetssyn, Långsiktighet, Lokalt och nationellt perspektiv, Integritet, Självständighet i arbetet, Demokrati samt öppenhet och tydlighet genom god kommunikation och dialog med medlemmar och förtroendevalda.

Vi har fokuserat på respekt, trygghet och kvalitet genom goda förberedelser, genom att utveckla valberedningens interna arbete och nomineringsarbetet.

Valberedningens förslag bygger på de inkomna nomineringarna, men även på de egna observationer som valberedningen gjort, t.ex. deltagande på styrelsemöte och genom att ta del av styrelsehandlingar, intervjuer, referenser från medlemmar, förtroendevalda och chefer, för att få reda på vad andra anser om kandidaten.

Vi har främst bedömt följande kriterier: Förmåga att arbeta tillsammans, Respekt och förståelse för olika uppfattningar, Olika perspektiv, Passar in/gör laget spelbart, Vågar ifrågasätta och förändra i styrelsearbetet, Ser okonventionella lösningar, Ser både lokalt och nationellt perspektiv, genusperspektiv och Respekt för fattade beslut.

 

Kongressombud

Ordinarie

Ann-Sofie Gustavsson
Ulrika Hedelind
Rósa Ólafsdottir
Karin Nordén Persson
Åsa Mörner
Hans Nilsson
Nadya Lehto 

Ersättare

Merjo Ylilouma
Marcus Folkö Müntzing
Helena Nyrén 

 

Övriga nominerade

Ledamöter

Christina Köhlström  

Återtagen kandidatur

Ordförande

Marcus Folkö Müntzing

Vice ordförande

Marcus Folkö Müntzing
Hans Nilsson

Ledamot

Ulrika Hedelind
Merjo Yliluoma