Inkomna nomineringar inför årsmötet 2017

Tre medlemmar som sitter utomhus bredvid varandra

Här nedan publiceras inkomna nomineringar efterhand som kandidaten har tackat ja till att bli nominerad. Sista nomineringsdag var den 15 september 2017. Kandidaterna kommer i alfabetisk ordning.

Avdelningsordförande

Marcus Folkö Muntzing Återtagen kandidatur
Ann-Sofie Gustavsson Personlig presentation

Vice ordförande

Ulrika Hedelind Personlig presentation
Marcus Folkö Muntzing Återtagen kandidatur
Hans Nilsson Återtagen kandidatur

Styrelseledamot

Eva Harrysson Personlig presentation
Ulrika Hedelind Återtagen Kandidatur
Bengt Hellmark Personlig presentation
Christina Köhlström Personlig presentation
Nadya Lehto Personlig presentation
Åsa Mörner Personlig presentation
Hans Nilsson Personlig presentation
Karin Nordén Persson Personlig presentation
Helena Nyrén Personlig presentation
Rósa Ólafsdóttir Personlig presentation
Angelina Stridh Personlig presentation
Merjo Yliluoma Återtagen kandidatur

Kongressombud

Marcus Folkö Muntzing Personlig presentation
Ann-Sofie Gustavsson Personlig presentation
Ulrika Hedelind Personlig presentation
Nadya Lehto Personlig presentation
Åsa Mörner Personlig presentation
Hans Nilsson Personlig presentation
Helena Nyrén Personlig presentation
Karin 
Nordén Persson Personlig presentation
Rósa Ólafsdóttir Personlig presentation
Merjo Yliluoma Personlig presentation

Valberedning

Maria Ackhammar
Lennart Andersson