Inkomna nomineringar inför årsmötet 2017

Tre medlemmar som sitter utomhus bredvid varandra

Här nedan publiceras inkomna nomineringar efterhand som kandidaten har tackat ja till att bli nominerad. Sista nomineringsdag är den 15 september 2017. Kandidaterna kommer i alfabetisk ordning.

Styrelseledamot

Ulrika Hedelind