Inkomna nomineringar inför årsmötet 2017

Tre medlemmar som sitter utomhus bredvid varandra

Här nedan publiceras inkomna nomineringar efterhand som kandidaten har tackat ja till att bli nominerad. Sista nomineringsdag var den 15 september 2017. Kandidaterna kommer i alfabetisk ordning.

Avdelningsordförande

Marcus Folkö Muntzing Återtagen kandidatur
Ann-Sofie Gustavsson 

Vice ordförande

Ulrika Hedelind
Marcus Folkö Muntzing Återtagen kandidatur
Hans Nilsson Återtagen kandidatur

Styrelseledamot

Eva Harrysson
Ulrika Hedelind Återtagen Kandidatur
Bengt Hellmark
Christina Köhlström
Nadya Lehto
Åsa Mörner
Hans Nilsson
Karin Nordén Persson
Helena Nyrén
Rósa Ólafsdóttir
Angelina Stridh
Merjo Yliluoma Återtagen kandidatur

Kongressombud

Marcus Folkö Muntzing
Ann-Sofie Gustavsson
Ulrika Hedelind
Nadya Lehto
Åsa Mörner
Hans Nilsson
Helena Nyrén
Karin 
Nordén Persson
Rósa Ólafsdóttir
Merjo Yliluoma 

Valberedning

Maria Ackhammar
Lennart Andersson