Bidra till vår verksamhetsplanering

Nu har du som är medlem möjlighet att påverka avdelning Örebros verksamhet 2017. Senast den 12 oktober behöver vi dina synpunkter.

Välj det inriktningsmål du tycker är viktigast, näst viktigast, mindre viktigt osv.

Du ska även ange de fem operativa mål som du anser viktigast. Du har dessutom möjligheten att ge förslag på aktiviteter.

Inriktningsmål 1: Alla människor har rätt till hälsa och helhet. Därför prioriterar vi att utveckla vården och göra den säker. Därför prioriterar vi att arbeta för personcentrerad vård.

Inriktningsmål 2: Förutsättningen för vår insats är ett hållbart yrkesliv. Därför prioriterar vi att arbeta för en bättre arbetsmiljö med hälsosamma arbetstider.

Inriktningsmål 3: Vår kunskap ska värderas rätt. Därför prioriterar vi att arbeta för högre löner och bättre karriärmöjligheter.

Inriktningsmål 4: Medlemsutveckling. Vårdförbundet växer i medlemsantal. Medlemmar upplever ett högt medlemsvärde.