Det är vi som sitter i samverkan

Under våren har vi på Instagram presenterat de fackligt förtroendevalda som sitter i samverkan och representerar dig och dina kollegor som är medlemmar i Vårdförbundet. Samverkan sker på olika nivåer och här presenterar vi de som sitter i områdessamverkan och central samverkan.

Central samverkansgrupp och Hälso- och sjukvårdens samverkan

Ann-Sofie Gustavsson och Ulrika Hedelind representerar Vårdförbundets medlemmar i dessa båda samverkansgrupper. I central samverkan diskuteras frågor som rör hela Region Örebro län och i Hälso- och sjukvårdens samverkansgrupp diskuteras frågor som rör hälso och skukvårdsförvaltningen.

Område Närsjukvård väster

I samverkansområde närsjukvård väster representeras Vårdförbundets medlemmar av Håkan Holmström och Karin Nordén Persson. Området har ca 220 medlemmar och består i huvudsak av primärvård, akutklinik och medicinklinik.

Område Närsjukvård norr

Merjo Yliluoma och Hans Nilsson representerar Vårdförbundets medlemmar i samverkansområde närsjukvård norr.  Området har ca 190 medlemmar  och består i huvudsak av primärvård, akutklinik och medicinklinik.

Område Närsjukvård Örebro och söder

Vårdförbundets medlemmar representeras av Hans Nilsson och Viktoria Lammgård. Området har ca 420 medlemmar. Området består i huvudsak av primärvård, akutklinik och ungdomsmottagning.

 

Område Medicin och rehabilitering

Angelina Stridh och Marcus Folkö Müntzing representerar Vårdförbundets medlemmar i området för Medicin och Rehabilitering (MoR). Ett område som innefattar allt från barn- till geriatriksjukvård via bland annat hud, infektion och reumatologen. Området har ca 400 medlemmar.

Område Opererande och onkologi

Anna Karin Öholm och Rósa Ólafsdóttir representerar Vårdförbundets medlemmar i område opererande onkologi. Området består i huvudsak av opererande verksamhet och anestesi och intensivvård och har ca 840 medlemmar.

Område Thorax, kärl och diagnostik

På områdessamverkan för thorax, kärl och diagnostik representeras Vårdförbundetss medlemmar av Ulrika Hedelind och Angelina Stridh. Området har ca 460 medlemmar.

Område Psykiatri

Marcus Folkö Müntzing och Merjo Yliluoma representerar Vårdförbundets medlemmar i psykiatrins områdessamverkan. Området består av både öppen- och slutenvård, både planerad och akut verksamhet och har ca 150 medlemmar.

Förvaltningssamverkan Vård och omsorg  Örebro kommun

Vårdförbundets medlemmar i Örebro kommun representeras av Håkan Röjmalm, Nadya Lehto och Ewa Harrysson. I Örebro kommun har Vårdförbundet ca 250 medlemmar. Nadya och Ewa representerar även Vårdförbundet i central samverkan i Örebro kommun.

Förvaltningssamverkan gymnasienämnden Örebro kommun

Gunilla Werme, förtroendevald skolsköterska, representerar Vårdförbundet i gymnasienämndens samverkan.

Kommunstyrelseförvaltningens samverkansgrupp

Nadya Lehto och Gunilla Werme representerar Vårdförbundet i Kommunstyrelseförvaltningens samverkansgrupp.