Dags att prata lön!

En anteckning om meddellönen uppsatt med en nål mot en orange bakgrund

Hur ser det ut på din arbetsplats? Arbetar ni med lönefrågan?

I avdelning Örebro har vi precis satt punkt efter 2017 års lönerevision, samtidigt som vi startar upp löneprocess 2018. Lönefrågan är på olika sätt levande året om. Vi hoppas att den är det även på din arbetsplats.

Vi är inte nöjda med löneutvecklingen, lönespridning och livslönen för våra medlemsgrupper. Vi är rent ut sagt missnöjda. Vi behöver tillsammans sätta tryck i lönefrågan på alla nivåer och i olika forum. Som förtroendevald har du en viktig roll, och har möjlighet att aktivt ta del i löneprocessen på din arbetsplats. Ta vara på den möjligheten!

Hur arbetar vi med lönefrågan i avdelning Örebro? Förutom att det är en återkommande fråga i styrelserummet, där vi för livliga diskussioner om hur vi ska arbeta med frågan för att lyckas, så möter vi länets arbetsgivare i regionen och kommuner vid den årliga lönerevisionen. Vi pratar lön, lönebildning och livslön när vi möter medlemmar, arbetsgivarparter och politiker. Vi framför i olika forum hur vi ser på lön och värdering. Vi ser bland annat att rätt värdering av våra medlemmars kompetens är en viktig del i att kunna rekrytera och behålla personal och därmed också skapa en god förutsättning för att kunna utveckla vården.

Vår uppmaning till dig är: Starta upp lönearbetet redan nu. Ta plats i lönefrågan. Har du tankar och frågor eller önskar tips så hör av dig till oss via info.orebro@vardforbundet.se.