Löneprocess 2020 Region Örebro län

Här uppdaterar vi löpande hur processen fortgår i Region Örebro län.

Löneuppstart/överläggning 2020: Vi har inte träffat arbetsgivaren för överläggning ännu och har inget datum för när det är planerat, men vi har reviderat kriterierna för Särskilt yrkesskickliga.

15/1 2020: Vårdförbundet har mött arbetsgivaren och reviderat kriterierna för Särskilt yrkesskickliga 2020. Efter utvärdering av resultatet 2019 har vi försökt tydliggöra att dessa kriterier är en vägledning men att de INTE ska uppfattas som en checklista som måste vara uppfylld i sin helhet. Samt att erfarenhet är något som utvecklas över tid, det krävs år i yrket för att bli erfaren. Men år i yrket betyder inte att det måste vara på samma arbetsplats enligt oss. LÄNK….

Arbetsgivaren har fattat beslut om att det är 15% av våra yrkesgrupper som ska utses som Särskilt yrkesskickliga 2020. Arbetsgivaren har också bestämt att inga chefer ska utses som Särskilt yrkesskickliga 2020. Jag vill betona att detta är ett ensidigt arbetsgivarbeslut, vi som Vårdförbund har inte förhandlat detta! Vi har inte haft löneuppstartsmöte för 2020 i skrivande stund.

Lönesamtal: Vi känner till att arbetsgivaren har påbörjat lönesamtal med sina medarbetare på flera avdelningar. Vi kan som Vårdförbund tycka att det går bra under förutsättningen att man erbjuds ett nytt samtal efter parternas löneuppstart/överläggning om behov för detta uppstår.

 

Avstämning:

 

Lönesättande samtal:

 

Din nya lön betalas ut: