Årsmöteshandlingar

Här kan du ta del av årsmöteshandlingar inför avdelning Örebros årsmöte den 3 oktober.

Inkomna motioner

Till årsmötet har det inkommit två motioner. Du kan läsa motionerna i sin helhet nedan. 

Motion om löneutveckling för skolsköterskor

Styrelsens svar på motion om löneutveckling för skolsköterskor

 

Motion om Magnetmodellen

Styrelsens svar på motion om Magnetmodellen

Föredragningslista

Nu kan du ta del av den föredragningslista styrelsen föreslår till årsmötet.

Styrelsens förslag till föredragningslista

Styrelsens förslag om arvode

Styrelsen har tagit fram ett förslag om arvodets storlek samt fördelning av det för 2019.

Styrelsens förslag om arvode