• Varmt välkommen på årsmöte!

    Ta chansen att påverka - kom till årsmötet den 3 oktober.

  • Skriv en motion till årsmötet 2018

    En motion är ett förslag från dig som medlem eller grupp av medlemmar, som du/ni vill att Vårdförbundet ska ta ställning till. Det kan vara en idé om något som du vill att Vårdförbundet arbetar vidare med, men det kan också vara något som du tycker att Vårdförbundet hittills inte gjort bra och därför önskar förändra.