Valberedningens förslag

Inför fyllnadsvalet av 1 styrelseledamot har valberedningen intervjuat de nominerade och lämnar nu sitt förslag på vem de tycker ska väljas in i styrelsen.

Till fyllnadsvalet av 1 styrelseledamot fick vi in fyra nomineringar

  • Bengt Hellmark, biomedicinsk analytiker
  • Nicole Nilsson, sjuksköterska
  • Hans Nilsson, sjuksköterska
  • Ulrika Hedelind, sjuksköterska

Valberedningens förslag är att årsmötet väljer Hans Nilsson till styrelseledamot.

Ulrika Hedelind kvarstår som valbar. Nicole och Bengt har dragit tillbaka sina kandidaturer.

Nedan kan du ta del av Hans och Ulrikas presentationer.

Vi återkommer med valberedningens förslag till ordförande och vice ordförande. Här kan du läsa mer om detta.