Valberedningens förslag inför årsmötet

Val av ordförande, vice ordförande och en styrelseledamot ska genomföras på vårt årsmöte onsdagen den 5 oktober. Här kan du läsa om vilka som blivit nominerade, valberedningens förslag och de som kvarstår som valbara.

Till ordförande nominerades Ann-Sofie Gustavsson. Valberedningen föreslår för årsmötet att Ann-Sofie Gustavsson ska väljas till ordförande.

Till vice ordförande nominerades Marcus Folkö Müntzing, Rosa Ólafsdóttir och Åsa Mörner. Valberedningen föreslår för årsmötet att Marcus Folkö Müntzing väljs till vice ordfrande.

Åsa Mörner kvarstår som valbar medans Rósa Ólafsdóttir har dragit tillbaka sin kandidatur.

Till fyllnadsvalet av 1 styrelseledamot fick vi in fyra nomineringar

  • Bengt Hellmark, biomedicinsk analytiker
  • Nicole Nilsson, sjuksköterska
  • Hans Nilsson, sjuksköterska
  • Ulrika Hedelind, sjuksköterska

Valberedningens förslag är att årsmötet väljer Hans Nilsson till styrelseledamot.

Ulrika Hedelind kvarstår som valbar. Nicole och Bengt har dragit tillbaka sina kandidaturer.

Nedan kan du ta del av Hans och Ulrikas presentationer.

Inkomna nomineringar till valberedningen

Hitintills har Ulrica Söder, Pernilla Bjering Dahlén och Andrew Sharp nominerats till valberedare.

Fortsätt gärna att nominera kandidater till valberedningen. Det går bra att skicka in nomineringar fram tills årsmötet börjar.

Här kan du läsa mer om fyllnadsval av valberedare.