Styrelsens förslag till årsmötet

Styrelsen lämnar propositioner (förslag) till årsmötet. Det är möjligt för medlemmar att lämna andra förslag än nedanstående, så länge som förslagen håller sig inom vad stadgan slår fast.

Förslag om arvode

Styrelsen föreslår till årsmötet att arvode till styrelsen för det kommande räkenskapsåret blir 1,5 prisbasbelopp.

Styrelsen föreslår att fördelningen av arvodet hanteras av styrelsen.