Nominering till fyllnadsval av styrelseledamot till avdelning Örebro

Är du eller någon du känner intresserad av ett spännande uppdrag och har engagemang och vilja att vara med och påverka? På avdelning Örebros årsmöte 5 oktober ska fyllnadsval av en styrelseledamot genomföras.

Vad innebär ett styrelseuppdrag?

Styrelseuppdraget är ett förtroendeuppdrag som du blir vald av medlemmarna till att utföra och du representerar därmed samtliga medlemmar i Vårdförbundet avdelning Örebro.

Som styrelseledamot följer du Vårdförbundets politik och av kongressen fattade beslut. Det förväntas att du som styrelseledamot deltar på styrelsemöten, är engagerad och insatt i avdelningens aktuella frågor. Styrelseuppdraget ger dig möjlighet till nya kunskaper och personlig utveckling.

Relaterat material

Här kan du läsa mer om rollen som ledamot i avdelningsstyrelse.

Nominering

Att nominera innebär att föreslå någon till ett förtroendeuppdrag. Den som nomineras måste vara medlem i Vårdförbundet, vara tillfrågad och införstådd med vad uppdraget innebär samt accepterat nomineringen.

Inkomna nomineringar publiceras löpande ut på Vårdförbundet avdelning Örebros hemsida.

Har du frågor till valberedningen hittar du deras kontaktuppgifter här.

Valberedningen kommer att kontakta alla nominerade.

Sista dag för nominering är den 15 september.