Lämna in en motion till vårt årsmöte

Årsmötet är den lokala avdelningens högsta beslutande organ. Du som medlem kan lämna motioner till vårt årsmöte som hålls den 5 oktober på City Konferenscenter.

Nu tar vi emot motioner till årsmötet den 5 oktober på City Konferenscenter, Örebro.

Som medlem kan du lämna motion till avdelningens årsmöte i ärenden som rör verksamheten inom avdelningen. En mall för hur du kan ställa upp din motion finns nedan.

Du kan även maila din motion till info.orebro@vardforbundet.se. Vi ber att du då uppger namn på motionen, eventuell bakgrund, ditt yrkande/förslag samt ditt namn, ditt personnummer och e-post/telefonnummer.

Motioner behöver vara avdelningen tillhanda senast 22 september 2016 för att styrelsen ska kunna förbereda dem till årsmötet.

Inskickade motioner kommer att publiceras på vår hemsida.