Vi vill utvecklas! (länkar ej klara)

Det betyder att vi gärna förändrar de forum som vi använder oss av för att försöka påverka våra beslutsfattare i deras politiska beslut. Självklart tänker vi nytt även i år!

Nattarbetstider är i fokus. Hälsosamma arbetstider är livsviktigt! Därför lämnar vi nu den trygga kontorstiden och bjuder in politiker att hänga med oss runt på länets sjukhus under dygnets mörka timmar. Under några veckor i maj och juni dyker vi upp tillsammans med representanter från våra politiska partier- kanske kommer vi till just DIN avdelning?

Vi behåller lite av det gamla; vi fortsätter att dela ut skor så att beslutsfattarna får prova på hur det är att gå i dem.

Självklart fortsätter vi också att försöka påverka genom media såsom debattartiklar, bloggar och Twitter.

Uppdatering kommer efter vårens aktiviteter!