Vi vill gärna besöka din arbetsplats

Två glada förtroendevalda anestesisjuksköterskor ska göra arbetsplatsbesök på Laxå Vårdcentral.

Under 2018 fortsätter vi att besöka arbetsplatser, både spontant och planerat. Önskar du ett besök för att diskutera en speciell fråga eller arrangera någon medlemsaktivitet? Eller vill du ta med en politiker en dag i dina skor?

Under 2017 har vi besökt många medlemmar på deras arbetsplatser runt om i länet. 

Besöken har både varit planerade och spontana, på stora och små arbetsplatser. Både inom region och kommun, i norr och söder, öster och väster.

Vi kommer att fortsätta med dessa besök under 2018, vill du att vi kommer till just din arbetsplats? Hör av dig till oss på info.orebro@vardforbundet.se.

Efterlysning

Politiker önskar gå en dag i dina skor! Hör av dig om du vill få en chans att visa upp din profession, din arbetsplats och vad som funkar bra och dåligt. Hör av dig till oss på info.orebro@vardforbundet.se.