Vårdförbundet, psykiatrin och stängningen av PIVA

I går blev det officiellt att den psykiatriska intensivvårdsavdelningen (PIVA) stängs för andra sommaren på raken. Stängningen sker, precis som förra året, sent och tätt inpå semestrarna.

Vårdförbundet fick kännedom om planerna på att stänga PIVA på ett extrainkallat samverkansmöte den 31 maj.

Vid det mötet berättade arbetsgivaren att detta aldrig varit deras intention, men att sommarplaneringen inte höll och att det därför var tvunget att göra någonting för att få ihop sommarens bemanning.

Att stänga PIVA var det alternativ som arbetsgivaren ansåg vara minst dåligt. Andra alternativ var att dra ner på platser på andra ställen. Så som till exempel OBS-enheten eller avdelning 2.

Arbetsgivarens ansvar

Vid sittande möte kom facken och arbetsgivaren gemensamt fram till att det var arbetsgivarens ansvar att gå ut med informationen om stängningen.

Vårdförbundet ställde kravet på arbetsgivaren att de skulle göra en kommunikationsplan för att undvika missförstånd bland anställda.

Ingen av de deltagande fackförbunden (Vårdförbundet, Läkarförbundet, Vision eller SACO) var beredda att förhandla vid sittande bord utan samtliga fackförbund ansåg att stängningen var ett ensidigt arbetsgivarbeslut.

Sjuksköterskebrist eller brist på villkor?

Själva kärnan i problemet, sjuksköterskebristen, har vi på Vårdförbundet påtalat otaliga gånger i möten med arbetsgivaren. 

Vårdförbundets åsikt är att arbetsgivaren har mycket att arbeta aktivt med kring frågor om förbättrade villkor, förbättrad arbetsmiljö och förbättrade samverkansformer för att kunna rekrytera ny men också för att kunna behålla befintlig personal inom psykiatrin.

Vårdförbundet har bland annat föreslagit att psykiatrin ser över de villkor som erbjuds vid studier till de som studerar till specialistsjuksköterka inom psykiatri.

Där har psykiatrin tidigare varit intresserade av Vårdförbundets idé om akademisk specialisttjänstgöring (AST) och vi hoppas att arbetsgivaren gör allvar av det intresset.

Samverkan

För att få personal att stanna inom psykiatrin behöver arbetsgivaren också ta ett omtag kring samverkan.

Hur tas beslut? Vilken påverkansmöjlighet har de anställda? Hur tas eventuella förbättringsförslag och invändningar emot? Lyssnar psykiatrins chefer på sina anställda? Tar psykiatrin till vara på den kompetens som de anställda besitter?

Självklart finns det undantag, men Vårdförbundets sammantagna syn berättar att arbetstagare och arbetsgivare ofta hamnar i motsatta värn istället för att arbeta med att utveckla psykiatrin gemensamt.

Vårdförbundet förväntar sig därför att ingånget avtal kring den samverkansutbildning som Vårdförbundet och arbetsgivaren förhandlade fram för ett år sedan följs.

Utbildningen ska rikta sig till chefer samt fackliga företrädare inom område psykiatri och främja kunskapen om det lokala samverkansavtalet.

Rimliga villkor

Vårdförbundet ser också att årets lönerevision var allt annat än stimulerande och vi är övertygade om att det kommer att påverka arbetstagarnas vilja att ta extrapass på frivillig basis vilket kommer leda till ökad beordrad övertid och därmed mindre återhämtning, vilket kan leda till försämrad patientsäkerhet.

Vårdförbundet ser allvarigt på att våra medlemar varken värdesätts på rimlig nivå, har tillräckligt god arbetsmiljö eller får den möjlighet till återhämtning som de så väl behöver.

I den förhandling som gjordes i frågan om PIVAs stängning på ordinarie områdessamverkan den 15 juni lämnade Vårdförbundet in en protokollsanteckning som bilaga till samverkansprotokollet. Där förklarade vi oss varken eniga eller oeniga till beslutet om att stänga PIVA.

Vårdförbundet ser fortsatt stängningen som ett ensidigt arbetsgivarbeslut.