Stipendium till bästa c-uppsats

Två tjejer som som står framför en stor publik, där de visar upp vars ett diplom för bästa c-uppsats vid examination

I samband med examen delade vi ut stipendium till bästa c-uppsats! Själva vinnaren utses av examinerande lärare som har rätt kompetens att bedöma arbetet.

Examenstider!

Vi minns den pirrande känslan i magen då vi också var redo att ta klivet ut från skolböcker, tentor och kliniska examinationer. Med skräckblandad förtjusning skålades det till den nya yrkesrollen, till professionen och legitimationen. Nu välkomnar vi ett helt gäng nya härliga kollegor!

I samband med examen delade vi ut stipendium till bästa c-uppsats! Själva vinnaren utses av examinerande lärare som har rätt kompetens att bedöma arbetet.

Vi inledde med att besöka biomedicinska analytiker-programmets examensceremoni och överraskade Sofia Skröder som vann med sin uppsats om - Jämförelse av planad bildinsamling och kombinerad single photon emission computed tomography med datortomografi (SPECT/CT) hos patienter med frågeställning primär hyperparatyreoidism.(inriktning fysiologi).

Motivering: "Sofias uppsats är en utvärdering/jämförelse mellan gammal och ny metod i samband med införandet av ny metod - en klassisk och viktig del i kvalitétsarbetet inom biomedicinsk laboratorievetenskap som är vårt huvudområde. Det som gör metodutvärderingens design extra värdefull är att det finns "ett facit" i form av operationsresultat där borttagna paratyroideakörtlar har kunnat jämföras med det bildbaserade diagnosunderlaget. Metodernas för- respektive nackdelar diskuteras grundligt."

Sofia Skröder 

Kurskamrat Josefin Lindberg blev lika överraskad när hon vann pris för sin uppsats - Gramklassificering och kvantifiering av bakteriellt DNA med Droplet Digital PCR för att följa behandlingseffekten hos sepsispatienter (inriktning laboratoriemedicin).

Motivering: "En mycket välskriven och genomarbetad uppsats inom ett relevant område för ämnet med en tydlig klinisk inriktning. Uppsatsen berör diagnostik av sepsispatienter med ny känsligare teknik baserad på PCR analyser"

Josefin Lindberg 

Glada i hågen begav vi oss till nästa examen, nämligen Röntgensjuksköterske-programmet! Bästa uppsats och därmed ett stipendium på 5000 kronor gick till Malin Karlsson och Susanne Isaksson som skrivit om - Tuberkulospatienten på röntgen – Vilka rutiner gäller?

Motivering: "Malin och Susannes uppsats om rutiner på röntgen vid TBC, är relevant o och aktuell för röntgensjuksköterskan i den kliniska vardagen, där tydliga riktlinjer för patienter och personalens säkerhet är av central betydelse. De har gjort en utmärkt och fokuserad beskrivning av området genom en genomlysning av hur rutinerna ser ut ur en nationell synvinkel. Fakta i uppsatsen är utmärkt kopplade till referens och stöds av evidens. Där finns egna logiska argument och slutsatser på ett tydligt och objektivt sätt"

Malin Karlsson och Susanne Isaksson

Så var det sist, men inte minst (största kursen), dags för sjuksköterskeprogrammets examen. Vi smög upp på scenen och fick äran att dela ut stipendium till Angelica Strid och Christina Dahlberg för deras C-uppsats om - Att ge vård till patienter med substansberoende.

Motivering: "En välskriven uppsats som beskriver och sätter fokus på en vårdsituation som inte alltid uppmärksammas men berör såväl många sjuksköterskor som patienter".

Angelica Strid och Christina Dahlberg

Vi är stolta över alla kloka medlemmar som nu blir våra nya arbetskamrater!

Grattis och välkomna till fantastiska yrken!