Stipendieutdelning till bästa C-uppsats

Den 13 januari tog ett härligt gäng sjuksköterskestudenter examen. Vi var på plats för att dela ut stipendium för bästa C-uppsats.

Fredagen den 13 januari deltog Vårdförbundet i examinationen för sjuksköterskeprogrammet vid Örebro Universitet.

Ett 90-tal nya kollegor fick sina broscher och firades av med tal från lärare och studentrepresentant samt med skön studentsång.

Vårdförbundet var på plats och delade ut stipendier för bästa C-uppsats som studenternas lärare utsett. Stipendiet delas endast ut till Vårdförbundets medlemmar men då nästan samtliga studenter i berörd avgångsklass var medlemmar i Vårdförbundet rådde det ingen tvekan om vilken uppsats som var bäst.

Stipendiet gick till Johanna Ahlm och Elin Frick för deras uppsats som beskrev hur viktigt relationen mellan student och handledare är inom den verksamhetsförlagda delen av utbildningen.

Stipendiaterna blev glatt överraskade över utnämningen.
Stipendiet belönades med 5000 kronor samt diplom och en Vårdförbundstermos. Prispengarna delas mellan de båda studenterna.

Vårdförbundet vill önska alla studenterna välkomna in i yrket och gläds över att ha fått så många nya kollegor.