Sommarhälsning!

Det är alltid en utmaning att sammanfatta det jag vill förmedla på några rader, men jag tänkte börja med att säga tack! Tack att du är medlem i avdelning Örebro. En avdelning som har många engagerade medlemmar och förtroendevalda. Det är tack var er, och att vi är många, som vi kan arbeta med de frågor som är viktiga för avdelningens medlemmar. Tack för allt engagemang, alla möten, alla diskussioner!

Runt om i länet fortsätter omorganisation, förändring, och brist på Vårdförbundets professioner att påverka både vården och er medlemmar. Arbetsmiljö, lön och arbetstider fortsätter vara de områden som ger upphov till mest engagemang.

Sedan ett par veckor tillbaka har vi ett nytt centralt kollektivavtal, HÖK 19 som nu ska sjösättas. Ett arbete som precis startas upp. Läs mer om HÖK 19 här. 

Det nyss tecknade avtalet ger möjlighet att arbeta med alla de viktiga frågorna på ett tydligt sätt. Det krävs en förändring med löneutvecklingen för att kunna behålla personal, rekrytera fler och påverka arbetsmiljön. Har ni förtroendevald på din arbetsplats? Om inte så är det extra viktigt att välja förtroendevalda nu när vården och arbetsplatsen lever i ständig förändring. Att ta plats i samverkan och framförallt påverka i olika förändringsprocesser.

Jag hoppas ni har en beviljad semester att se fram emot. Vi ser det som självklart att alla har rätt till återhämtning under sommaren. Läs om vad som gäller vid semester här.

Sist vill jag nämna Vårdförbundets rekryteringskampanj som pågår hela sommaren. Som komplement har vi som tidigare vår fikautmaning.

Även denna sommar kommer vi på spontant planerade arbetsplatsbesök.

Hoppas vi ses!

Ann-Sofie Gustavsson
Ordförande Vårdförbundet avdelning Örebro