Skyddsombudets dag - Jobbets skyddsängel

Grattis på skyddsombudens dag

Vet du vem som är skyddsombud på din arbetsplats? Om inte, ta reda på det! Varför? Det är ju hen som agerar skyddsängel på just ditt jobb och som övervakar arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen.

Den 26 oktober firar vi alla skyddsombud på deras dag!

Varje år under vecka 43, det vill säga under Europeiska Arbetsmiljöveckan, så infaller Skyddsombudens dag. Åtminstone sedan 2012, då dagen infördes.

Men egentligen finns det skäl att hylla skyddsombuden varje dag. Våra skyddsombud är unika i sin roll att övervaka arbetsmiljöarbetet på sin arbetsplats! Arbetsgivaren är den som enligt lag har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön, men det finns också ett uttalat krav att det organiserade arbetsmiljöarbetet ska bedrivas tillsammans med arbetstagaren och deras representanter.

Arbetsmiljölagen beskriver en rad befogenheter som varje skyddsombud har rätt till:

• Rätt till utbildning

• Rätt att få ta del av alla handlingar som rör förhållanden i arbetsmiljön

• Rätt att delta när det ska ske en förändring av lokalerna eller om det planeras nya.

 
Arbetsgivare och skyddsombud samverkar för att skapa en god arbetsmiljö

Som skyddsombud samverkar man med arbetsgivaren för att skapa en god arbetsmiljö. Upptäcker du som skyddsombud brister i arbetsmiljön så ska det rapporteras till arbetsgivaren som då har ansvaret att lösa problemen (Arbetsmiljölagen). Om arbetsgivaren inte vidtar åtgärder för att lösa problemen så kan man som skyddsombud lägga en begäran, en så kallad 6:6 a-anmälan. Det görs i samråd med ditt fackförbund och ett huvudskyddsombud. Huvudskyddsombudet arbetar med frågor som är av en mer övergripande karaktär och som berör ett större område.

Man har många rättigheter som skyddsombud. Det är en viktig roll på arbetsplatsen och vår strävan är att det ska finnas skyddsombud på alla arbetsplatser! Om du är förtroendevald så är du också skyddsombud.

Har du ett skyddsombud på din arbetsplats? Grattis, tillsammans arbetar ni för en bättre arbetsmiljö!

Är du skyddsombud? Grattis! Idag är det Din dag! 

Fyra skyddsombud svarar på frågor om varför de är skyddsombud och vad som är det viktigaste i uppdraget.

Annica Palmkvist, distriktssköterska  


Var är du skyddsombud?  
  Varberga vårdcentral 

Varför är du skyddsombud?
Det ingår det i det fackliga uppdraget som förtroendevald på arbetsplatsen. Det är ett viktigt uppdrag.   

Vad är det viktigaste i ditt uppdrag?
Bevaka och uppmärksamma brister i arbetsmiljön, både den fysiska och sociala miljön. Verka för att dessa ska åtgärdas. Kommunicera med verksamhetschefen om arbetsmiljön kontinuerligt. Arbeta för en bra arbetsmiljö för alla.

Ska du uppmärksamma att det är Skyddsombudens dag den 26 oktober?
Absolut, som skyddsombud kan man få bra tips för framtiden.

Ulrica Söder, barnmorska  


Var är du skyddsombud? 
  Jag är förtroendevald och skyddsombud på förlossningen och BB på USÖ.

Varför är du skyddsombud?
Jag är skyddsombud för att jag anser att det är viktigt med arbetsmiljöarbete på min arbetsplats.

Vad är det viktigaste i ditt uppdrag?
Det som jag anser som viktigt i mitt uppdrag är att samverka tillsammans med arbetsgivaren till goda arbetsförhållanden och arbetsmiljöarbete av alla slag.  

Ska du uppmärksamma att det är Skyddsombudens dag den 26 oktober?
Vi får uppmärksamma skyddsombudens dag genom att prata lite extra om arbetsmiljö på arbetsplatsen.   

Christina Köhlström, distriktssköterska  


Var är du skyddsombud?

Jag är tillsammans med Nadya Lehto, huvudskyddsombud i Örebro kommun i Vård och omsorg.

Varför är du skyddsombud?
Uppdraget som huvudskyddsombud medföljer styrelseuppdraget och den fackliga tiden. Viktigt att alla mår bra på jobbet, har en bra arbetsmiljö både fysiskt och psykosocialt. Jag är delaktig i förbättringar och jag får lära mig mycket.  

Vad är det viktigaste i ditt uppdrag?
Eftersom Vårdförbundets förtroendevalda också är skyddsombud, är det viktigt att de får möjlighet att delta på träffar där vi möts tillsammans eller för fortbildning. Det är vi som anordnar dessa träffar. Att vara tillgänglig är en annan viktig funktion.
Det är viktigt att jag deltar i fortbildnings- och skyddsombudsutbildning som arbetsgivare och mitt fackförbund anordnar och gör skyddsombuden uppmärksamma på att de också ska delta.

Arbetsmiljölagen är grunden. Samverkansavtalet och dess värde för samarbetet med arbetsgivaren är jätteviktigt. Kollektivavtalet och den Svenska modellen är viktiga framgångsfaktorer. För oss är inte enbart de anställdas arbetsmiljö viktig, det är också viktigt att patienterna har det bra. Därför benämner vi vår arbetsmiljö som vårdmiljö.
Vid alla omorganisationer ska det göras en risk och konsekvensanalys.

Ska du uppmärksamma att det är Skyddsombudens dag den 26 oktober?
Skyddsombudets dag ska uppmärksammas. Det finns en mer än 100 årig historia bakom och en hård facklig kamp för att vi nått dit vi är idag.    

Karin Nordén Persson, operationssjuksköterska  


Var är du skyddsombud?
Jag är Regionalt skyddsombud i  Örebro län. Som Regionalt skyddsombud omfattar uppdraget alla privata arbetsgivaren. Jag samverkar också med lokala skyddsombud i kommunerna.   

Varför är du skyddsombud?
Jag vill arbeta för att alla som jobbar inom vården ska orka och vilja arbeta ett helt yrkesliv.
Jag är mycket intresserad av arbetstider och hur de påverkar hur vi mår och vilken vård vi ska ha.

Vad är det viktigaste i ditt uppdrag?
Det är viktigt att arbeta för en hållbar arbetsmiljö och i samarbete med lokala skyddsombud driva arbetesmiljöfrågor och utveckla arbetsmiljöarbete på arbetsplatserna.

Ska du uppmärksamma att det är Skyddsombudens dag den 26 oktober?    Självklart!           

I Örebrobloggen kan du också läsa texten om Skyddsombudets Dag.