Politiska aktiviteter i avdelningen

Att möta beslutsfattande politiker ser vi i avdelningen som ett av de allra viktigaste verktygen för att kunna påverka och sprida vår politik. Under 2016 har vi haft olika forum för att träffa region och kommunfullmäktige, både enskilda möten partivis, och i andra sammansättningar med enskilda politiker.

Runt månadsskiftet maj/juni bjöd vi in regionpolitiker att gå med till utvalda avdelningar på länets tre sjukhus. Ett mycket lyckat koncept som upplevdes givande av både medlemmar och politiker.

Under 2017 vill vi utveckla idén genom att bjuda in politiker i länet till att följa med oss till utvalda enheter även dag och kvällstid. Tycker du att vi ska besöka din arbetsplats? Hör av dig till oss på info.orebro@vardforbundet.se.

Under året kommer vi fortsätta att möta våra förtroendevalda politiker för att presentera en verklighetsförankrad bild av länets vård och omsorg samt presentera genomförbara lösningar. Vi hoppas även kunna få Örebro kommun att nappa på fördelarna med akademisk specialisttjänstgöring. Arbetet fortsätter!

Relaterat innehåll

Akademisk specialisttjänstgöring är Vårdförbundets modell för specialistutbildning som en del av anställningen.