Politisk utan partipolitik

Två personer i förgrunden, står i en sjukhuskorridor

Vårdförbundet är partipolitiskt obundna. Vi driver en egen vårdpolitik för att föra fram frågor som både indirekt och direkt påverkar våra medlemmar och därigenom hela vårdkedjan.

För att bedriva dessa frågor interagerar vi ofta med politiska partier och deras representanter. Det kan handla om olika mötesplatser som antingen vi eller de bjuder in till och det kan också innefatta vår kampanj ”Gå en dag i mina skor” eller vårens vårdvandringar. I samband med exempelvis ”Gå en dag i våra skor” erbjuder vi också alla politiker att skriva en text om sina upplevelser som vi sedan publicerar i vår blogg.

Alla partier och politiker erbjuds att gå en dag i våra skor och att sedan skriva om dagen. Så länge texterna inte skulle bryta mot Vårdförbundets stadga eller gå emot vad vi strävar efter, så publicerar vi texterna i vår blogg. Hittills har det aldrig uppstått några tvivel om det skulle fungera att publicera eller inte.

Ibland kanske det uppfattas som om vi bara låter vissa partier och politiker gå en dag i våra skor eller skriva i vår blogg. Så är inte fallet. Men vissa politiker är mer aktiva i sina kontakter med oss och villiga att lägga tid och engagemang på att gå i våra skor samt skriva texter i samband med detta.

Vår önskan är att så många förtroendevalda politiker som möjligt ska gå i våra skor och skriva bloggtexter om sina upplevelser. Det är ju så vi kan påverka!