Örebros sommarenkät

Sjuksköterska på sparkcykel svänger vänster längst bort i en korridor.

Vården bedrivs dygnets alla timmar, året runt. Vår befolkning är i lika stort behov av vård under alla årstider, sommaren är definitivt inget undantag. Men vårdanställda behöver ha semester och självklart vill även de, som alla andra, ha ledigt när det är som ljusast, varmast och mest grönskande, tillsammans med vänner och familj.

Det rapporteras om det slimmade bemanningsläget i vården nonstop och inför kommande semesterperioder brukar media larma om att det riskerar att bli en sommar med rekordlåg bemanning i vården just det här året. Det stämmer, även om det skiljer sig åt exakt hur uselt det ser ut mellan olika regioner och landsting.

I samband med sommaren 2016 skickades en enkät ut till våra medlemmar i avdelning Örebro. Enkäten handlade bland annat om hur det ser ut gällande möjligheten att få sin beviljade semester, om man fått möjlighet att få sin lagstadgade rast och om man som profession anser att patientsäkerheten är tillgodosedd under sommarperioden.

Vi har fått in nära 800 svar från våra fyra medlemsgrupper barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor, men även från en del chefsmedlemmar.

Inte tillräcklig bemanning

En stor andel av de svarande (ca 40 %) har uppgett att man inte tyckte att bemanningen inför sommarperioden var tillräcklig för att trygga patientsäkerheten och så många som 59 % kände en oro över hur patientsäkerheten skulle upprätthållas under semesterperioderna. 51 % har ofta, eller vid flertalet tillfällen behövt hoppa över sin rast och 66 % har vid flera tillfällen tvingats stanna kvar efter arbetsdagens slut.

Nära 40 % upplevde att de inte var återhämtade efter sin semester och så många som 30 % tyckte att arbetsmiljön var dålig eller mycket dålig under sommarperioden.

Oro gällande patientsäkerheten

Det är oroväckande att så många upplever en oro gällande patientsäkerheten och det är mycket bekymmersamt att en stor andel av vårdens professioner nu inlett höstens arbete utan att känna sig utvilade.

Jag fick ta en extra semestervecka för att jag var så stressad när jag kom från jobbet och kunde inte varva ner.

 

Positiva rapporter

Det finns dock ljusglimtar; ytterst få har angett att de inte fått sin önskade semester beviljad och det finns även flera medlemmar som rapporterar om välbemannade enheter med god planering under sommaren.

Bästa sommaren på flera år, något att sträva efter året om!

De positiva rapporteringarna är dock betydligt färre än de negativa.

Hur går vi vidare?

Hur kan vi ta lärdom från de enheter som varit välfungerande? Vad är det som fått dessa att få ihop sommarschema, personaltäthet och patientsäkerhet?

Inför sommaren 2017 krävs en helhetsanalys med ett strukturerat arbete för att kunna tillgodose vår befolkning med fullgod vård under hela året och skapa en stimulerande och hälsosam vårdmiljö för de anställda.

Vi behöver föra de goda exemplen vidare och skapa delaktighet för alla parter så vi tillsammans kan nå lösningar som genererar jämlik vård och attraktiva arbetsvillkor.

Politiker måste få upp ögon och värdera vårt jobb, tyvärr tar vi alldeles för stort ansvar och löser problemen för att ge våra patienter den bästa vården de behöver, på vår egen bekostad.

Som en av våra medlemmar så klokt reflekterar så förlitar vi oss på att vårdens professioner ska fortsätta att hålla den underdimensionerade vården under armarna så att de djupaste sprickorna inte lyser igenom. Men en dag krackelerar det.

Låt oss arbeta gemensamt för att undvika det, och då krävs det resurser i form av rätt kompetens, goda villkor och långsiktigt tänkande!