Omorganisation i Region Örebro län

Vi får en del frågor om Vårdförbundets roll i den omorganisation som pågår i Region Örebro län. Dialog om förändring och MBL gällande övergripande frågor sker i de centrala samverkansgrupperna och där finns Vårdförbundet representerade.

När vi behöver stämma av något som händer i central samverkan sker det alltid via er förtroendevalda. Har ni ingen förtroendevald så är det viktigt att välja någon.

Det är genom den förtroendevalda och via samverkan som ni medlemmar kan påverkar och delta i olika förändringsprocesser på arbetsplatsen. Att välja en förtroendevald är extra viktigt nu när det sker förändringar i olika delar av organisationen.

Har ni frågor om omorganisationen och hur Vårdförbundet agerar så hör av er. Som medlem är du alltid välkommen att höra av dig till oss om du har frågor eller synpunkter, oavsett om det gäller omorganisation eller något annat.