Med politiker på vandring i vården

Under ett par veckors tid har vi besökt olika verksamheter i Örebro kommun och Region Örebro Län tillsammans med förtroendevalda politiker från både kommun- och regionfullmäktige.

Syftet var att möta medlemmar och ge politiker tillfälle att få en inblick i både välfungerande och mindre välfungerande enheter. Resultatet blev många bra samtal och nya insikter hos de politiker som nappat på vår inbjudan att delta i våra så kallade vårdvandringar!


Vi fick ett särskilt tack skickat till oss från en av de politiker som vårdvandrade på USÖ, Jihad Menhem, regionpolitiker (v): "Tack så mycket för ett givande, bra, intressant, lärorikt och tankeväckande studiebesök "Vårdvandring med Vårdförbundet". Jag fick lära mig mycket nytt om verksamheterna. Det uppskattar jag verkligen! Jag såg personalens engagemang och jag känner mig stolt över det som politiker och som medmänniska. Ni gör ett toppenjobb! Ännu en gång stort tack. OBS "För kännedom" Vi hade ett möte med Rådsberedningen idag "Alla Råd från S+V+MP samt Regionledning", och jag tog upp frågan om arbetsmiljö och vårdplatssituationen på infektionskliniken."


Dessutom engagerade våra vårdvandringar i Örebro kommun våra politiker så pass mycket att de initierat ett möte angående situationen i Hemsjukvården i Nordost. Där är ca 70 % av sjuksköterskebemanningen vakant och sommarbemanningen är ännu inte löst. Kommunpolitikerna Martha Wicklund (v) och Anders Åhrlin (m) vandrade med oss och nu är ett större möte inbokat angående situationen i hemsjukvården. Vi har bjudit in till mötet som är inbokat den 13 juni. Fortsättning följer!

Tack till alla politiker som vårdvandrade med oss och ett extra stort tack till alla de fantastiska medlemmar som vi mötte runt om i länet!


Partierna som deltog på vår vårdvandring var Vänsterpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Socialdemokraterna från Örebro Kommun samt Moderaterna och Vänsterpartiet från Region Örebro Län.

/Åsa Mörner, förtroendevald med ansvar för politiska aktiviteter i avdelningen