2017 års löneprocess

Nu har vi kommit en bit in på 2017 och våren står och knackar på utanför dörren! Vi jobbar intensivt med lön och årets lönerevision och har haft uppstartsmöten med de flesta arbetsgivarna i länet, men några återstår.

Vi har framfört våra åsikter och lämnat våra yrkanden som du kan läsa i faktarutan nedan.

Vi ser att det finns ett stort behov av en ökad lönespridning och att erfarenhet, kompetens och utbildning måste löna sig, något det inte gör i dagsläget.

Vi lyfter lön som en av de allra viktigaste frågorna för våra medlemmar, både när vi möter arbetsgivare och politiker, men även genom att skriva debattinlägg i media och via våra sociala meder. Under februari hade vår blogg tema lön, och nu i mars är temat genus.

Hör gärna av er om ni har frågor kring lön!