Kollektivavtal om måltidsuppehåll

Nu har vi äntligen kommit till en överenskommelse med Region Örebro län om vad som gäller när rast byts ut mot måltidsuppehåll.

Kompensation för utebliven rast

Efter två års förhandlingsarbete har vi nått en lösning som båda parter kan acceptera.Det innebär att du som medlem får kompensation för utebliven rast i tid eller pengar.

Hur går det till?

Enligt vårt nya lokala kollektivavtal kan enskilda enheter teckna avtal om måltidsuppehåll. Det ska föregås av en risk och konsekvensanalys och tas upp i samverkan för att vi sen på central nivå beslutar om arbetsplatsen har behov av måltidsuppehåll eller inte.

Som regel gäller rast, det ska vara särskilda omständigheter som föranleder måltidsuppehåll. Kostnaden för kompensationen som utgår kommer att belasta enheterna.

Kollektivavtal om måltidsuppehåll