Information från årsmötet i Örebro

Marcus Folkö Müntzing och Jonas Åkerman

Onsdagen den 5 oktober gick årets årsmöte av stapeln. Den här gången samlades vi på City Konferenscenter där 52 röstberättigade och engagerade medlemmar, med styrelse och valberedning inräknade, slog sig ner för att delta i mötet.

Sedvanliga mötesförhandlingar med årsberättelse och verksamhet framöver presenterades, tyvärr fanns inga inkomna motioner att hantera.

Förbundsstyrelseledamot Annika Wåhlin valdes till mötesordförande, vice ordförande Pernilla Bjering Dahlén och till sekreterare valdes Anna Gabrielsson.

I samband med årsmötet avgick Sahra Strandberg som avdelningsordförande och stafettpinnen gick över till Ann-Sofie Gustavsson, tidigare vice avdelningsordförande. I samband med detta behövdes en ny vice ordförande således väljas och efter votering valdes Marcus Folkö Müntzing.

Ett fyllnadsval av en styrelseledamot skulle också genomföras, något som också ledde till votering. Som nytt tillskott i avdelningsstyrelsen välkomnar vi nu Hans Nilsson.

Tove Werner och Güler Sagirbey från valberedningen valde också att avsluta sina uppdrag i och med årsmötet. Fyllnadsval genomfördes och vi hälsar Pernilla Bjering Dahlén, Nicole Nilsson, Andrew Sharp och Ulrica Söder Bergstedt välkomna till valberedningen.

Efter ett spännande möte intogs en god buffé och kvällen avrundades med föreställningen "Med sikte på fred"; skådespelerskan Eva Ahremalm och pianisten Johan Alkenäs underhöll med humor och allvar i ca en timme.

Vi ser fram emot kommande utmaningar och hoppas på en stor anslutning under årsmötet 2017 då en helt ny styrelse ska väljas.

Ta din chans att påverka!

Anita, medlem sen 1964!