Höjda OB-ersättningar är positivt men ingen lönesatsning

Vårdförbundet ser positivt på Region Örebro läns förslag av höjning av OB ersättning, men vill förtydliga vårt förhållningssätt till lön och kompensation för obekväm arbetstid.

"Region Örebro län gör en lönesatsning på sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker. Satsningen riktar sig mot arbete på obekväm arbetstid och innebär att ersättningen höjs med 60 procent mot idag." 

Vi vill förtydliga att Vårdförbundet inte anser att detta är en lönesatsning. OB-ersättningar handlar om kompensation för obekväma arbetstider.

I årets lönerevision har Vårdförbundet yrkat på satsningar där professionen ska lönesättas individuellt utifrån kunskap, kompetens och utbildning samt att specialistkunskap ska värdesättas.

Vårdförbundet ser att det finns ett stort behov av en ökad lönespridning och att erfarenhet, kompetens och utbildning måste löna sig, något det inte gör i dagsläget. För att lösa kompetensbristen och krisen i vården krävs kraftfulla åtgärder för att få bukt med värdediskrimineringen av våra fyra professioner.