Heldag om samverkan för Örebros förtroendevalda

Förtroendevalda deltar på föreläsning om samverkan

Torsdagen den 2 juni samlade vi i avdelning Örebro 75 av våra förtroendevalda för en heldag på temat samverkan. Dagen innehöll en grund till samverkan samt fördjupande delar om arbetsmiljö och om varför Vårdförbundet ibland väljer att strategiskt gå vidare med vissa saker och inte andra.

Eftermiddagen innehöll dels en informations del från vår ordförande Sahra Strandberg som berättade om årets lönerevision och den nyligen avslutade avtalsrörelsen och Kommunals agerande.

Dagen avslutades med att alla deltagare delades in i grupper utifrån samverkanstillhörighet för att kunna utbyta aktuell information och diskutera gemensamma frågor.

Dagen bjöd i övrigt på årets hittills högsta värme och det gjorde att många kände av värmen även inomhus.

Utvärderingen efteråt visade att de allra flesta var nöjda med dagen. 86 % av de som svarade gav dagen ett gott, eller mycket gott betyg.

Vi som arrangerade dagen vill skicka ett varmt tack till alla våra förtroendevalda som deltog och bidrog med kloka och bra diskussioner. Tack!