Förtroendevalda inom Region Örebro län, håll utkik!

Inom kort kommer inbjudan till luncher med förhandsinformation om flextid.

Då vi är i samtal med regionen om ett nytt flextidsavtal vill vi bjuda in till samtal om Vårdförbundets ståndpunkter i flextidsfrågan.