Avdelning Örebros årsrapport 2016

Varje år skriver Vårdförbundets 21 lokalavdelningar en årsrapport. Årsrapporten är en summering och utvärdering av verksamheten i avdelningen. Nu kan du ta del av avdelning Örebros årsrapport för 2016.

Den stora framgången under 2016 är att vi tecknat kollektivavtal om akademisk specialisttjänstgöring, AST för sjuksköterskor med Region Örebro län. Ett resultat av ett långvarigt arbete på flera olika nivåer.

Präglats av olika utmaningar

Hela året har präglats av samverkans- och arbetsmiljöutmaningar, vilket vi ser som följd av framförallt kompetensbrist och omorganisationer runt om i länet. Detta påverkar medlemmars arbetsmiljö och villkor, och har inneburit ett intensivt samverkansarbete för förtroendevalda på alla nivåer.

Lönefrågan skapar engagemang

Vid sidan av arbetsmiljö och arbetstider har lönefrågan skapat engagemang bland medlemmar i år. Vi är inte nöjda med årets lönerevision eller löneutveckling och ser att det är långt kvar till jämställda livslöner.

Vi påverkar politiker och beslutsfattare

Vi har fortsatt arbetet med att påverka, att skapa relationer och att representera Vårdförbundet och våra medlemmar i olika sammanhang.

Vid möten med beslutsfattare och politiska partier har kompetensförsörjningsfrågan , AST, personcentrerad vård och villkor för Vårdförbundets medlemmar funnits i fokus.

Politiker har under året gått i förtroendevaldas skor och besökt arbetsplatser vid nattvandringar. Detta har gett medlemmar möjlighet att visa upp och påverka i vardagen. Det har även gett oss en bra grund i vår diskussion med politiken.

Sociala medier

För oss är sociala medier ett arbetsredskap där vi når både medlemmar, beslutsfattare och allmänhet. Det har ökat vår tillgänglighet och vi kan enkelt dela information. 

Vi ser ett större medlemsengagemang via dessa kanaler än tidigare, vilket är positivt.

Året har genomsyrats av förändringar

Sammanfattningsvis har året genomsyrats av förändringar. Både för medlemmar med tanke på olika omorganisationer och förändringsprocesser men även i avdelningsstyrelsen.

Under året har vi fått tre nya ledamöter, ny ordförande och ny vice ordförande. Styrelsen har hela året fortsatt att arbeta för att på ett klokt sätt ta avdelningen framåt.

Tack till alla medlemmar och förtroendevalda som deltagit under årets möten och aktiviteter.

Det är tillsammans vi gör skillnad!

Relaterat material

Här kan du ta del av hela årsrapporten samt se andra avdelningars årsrapporter.