En kväll på slottet!

Den 10 oktober var det dags för årsmöte på Örebro slott, en kväll då vi också passade på att uppmärksamma Vårdförbundet 40 år.

Kvällen bjöd på årsmötesförhandlingar med val av avdelningsstyrelse, kongressombud och valberedning för de kommande fyra åren. Därefter bjöds det på mingel med 40-års firande, premiärvisning av Vårdförbundets dokumentärfilm "Vi är Vården" samt middag på slottet.

Sineva Ribeiro valdes till mötesordförande och i samband med detta pratade hon om framtid och Vårdförbundets viktiga frågor.

Mötet valde ny avdelningsstyrelse, kongressombud och valberedning för nästkommande fyraårsperiod. Se namn och kontaktuppgifter här

Under mötet tackades de som haft förtroendeuppdrag för sitt engagemang under den gångna mandatperioden.

Under kvällen deltog drygt 130 medlemmar i firande, årsmötesförhandlingar och middag på slottet.

Den nyvalda avdelningsstyrelsen tackar för förtroendet!