Årets löneprocess i Örebro

Information om årets löneprocess inom Region Örebro samt samtliga kommuner inom Örebro län.

Vårdförbundet avdelning Örebro har nu haft löneuppstartsmöten med Regionen samt med samtliga kommuner inom Örebro län.

Inom Regionen och inom Örebro kommun har vi träffat arbetsgivaren för att diskutera Vårdförbundets yrkanden och hur löneprocessen ska gå till. Vi har lämnat in yrkanden till Region Örebro samt till samtliga kommuner där Vårdförbundet beskriver vad vi vill med årets revison, se nedan.

Löneprocessen

I år har vi valt att hålla ihop löneöversynen från Vårdförbundet centralt i samtliga kommuner. Detta för att vi ska få ett material som är jämförbart. (Tidigare har det skett lokalt i länets kommuner utöver Örebro kommun).

Medarbetar- och lönesamtal på respektive arbetsplats pågår om det inte är klart redan. Inom kommunerna ska den nya lönen vara klara att utbetalas med aprillönen. Inom regionen kommer den nya lönen att betalas ut senast i samband med junilönen.

Prioriterade yrken

Inom regionen är våra yrken prioriterade även i år, en särskild satsning på första linjens chefer är planerad.

Inom Örebro kommun kommer man även i år att prioritera sjuksköterskor med omvårdnadsansvar, detta för att kunna rekrytera och behålla sjuksköterskor inom kommunen.
Inom övriga kommuner ser det lite olika ut. En del behöver se över sin lägsta lön och andra har väldigt tydliga prioriteringar. Detta också med tanke på att rekrytera och behålla kompetent personal.

Satsningar och prioriteringar är något arbetsgivaren själv bestämmer och ansvarar för. Vi förhandlar inte fram satsningar och prioriteringar.

Vi avvaktar nu med spänning på vidare möten och kontakter med arbetsgivarna för att få ta del av resultaten. Vi återkommer med mer information när vi är klara avstämningen.

Försäkringskassan

Du som rapporterar in ny inkomst till Försäkringskassan uppger följande datum: 2016–04–01.