Rapport från Ambulans 2017

Ett antal personer står bredvid en ambulans

Nordens största konferens för personal i den prehospitala vården. Årets tema var Personcentrerad Vård. Upp mot 1000 deltagare diskuterar ambulanssjukvård, träffar arbetsgivare och får en hands-on inblick i vad som händer inom ambulanssjukvården närmsta åren.


Det bjöds på en del spännande föreläsningar och nyheter, både tekniska och arbetsmiljömässiga. Inrikesminister Anders Ygeman inledningstalade om hot och våld och att regeringen tar angrepp mot blåljusmyndigheterna på största allvar. Han svarade på frågor från auditoriet och det kändes som han verkligen menade det han sa.

Den inplanerade paneldebatten mellan sjukvårdsminister Gabriel Wikström och Cecilia Widegren (M) blev inte av då sjukvårdsministern blev sjuk. Tråkigt för det var många som hade velat höra hur partierna tänkt sig kring exempelvis hur resurserna ska fördelas i framtidens ambulanssjukvård och hur uppdraget ska se ut. Idag blir väntetiderna på ambulans längre och längre när man har ett livshotande tillstånd, detta på grund av resursbristen.


Johan Larsson, vice ordförande i Vårdförbundet, pratade om personcentrerad vård. Jag tyckte han hade bra inspel i debatten, och kan tillägga att vi inom ambulanssjukvården på Universitetssjukhuset i Örebro har börjat diskutera fall utifrån detta. Personcentrerad vård har definitivt en framtid i den prehospitala vården.

 Vi lyssnade till en av våra doktorander i Region Örebro län, ambulanssjuksköterskan Erik Höglund, då han berättade om sitt forskningsprojekt "Hänvisning till en annan vårdnivå – en prehospital patientsäkerhetsstudie". Det övergripande syftet med forskningsprojektet är att beskriva vilka som hänvisas till annan vårdnivå än ambulanssjukvård samt vilka av dessa som behövt söka akutsjukvård igen inom sju dygn efter hänvisningen. Resultatet är inte färdigt ,men jag konstaterar att en hel del hänvisningar blir det.

Region Västmanland presenterade sitt nya lokala kollektivavtal med fokus på hållbara arbetsvillkor. Kort sagt så har hela regionen exakt samma avtal. Beroende på hur mycket natt man arbetar under en 10-veckorsperiod har man allt från 30.15 timmars arbetsvecka till 38.25 timmar per vecka om man inte jobbar några nätter alls. Det lät spännande att alla har samma avtal.


Till slut lite innovation. Drönare med defibrillator. I områden där tillgängligheten till ambulans är låg, går det att stationera en drönare. Vid ett hjärtstopp kan detta vara skillnaden mellan liv och död, då tidig HLR och defibrillering räddar liv. Den flyger med en hastighet av 70 km/h och batteriet räcker ca 15 minuter fågelvägen. Den flyger automatiskt och styrs av koordinater som SOS alarm lägger ut.

Hans Nilsson
Fackligt förtroendevald
Leg. Sjuksköterska/Huvudskyddsombud
Vårdförbundet avdelning Örebro