Aktuellt i Örebro om sommarsemestern

Här hittar du aktuell information om vad som gäller för din sommarsemester och Vårdförbundets arbete med det här i rådande pandemi.

Vårdförbundets utgångspunkt är att semester ska ges 4 veckor sammanhängande under perioden juni-augusti. Vårdförbundets medlemmar behöver återhämtning och vila för att orka med det som kommer, oavsett om det är en andra våg av corona eller vård som fått skjutas upp som ska hanteras.

Eventuella ersättningar för extrapass eller för att senarelägga sin semester blir i så fall ensidiga arbetsgivarbeslut som enligt arbetsgivaren sker på helt frivillig basis. Sker det på din arbetsplats får du gärna höra av dig, exempelvis om du upplever att det sker med påtryckning från arbetsgivaren.

Det är viktigt att du som funderar på att senarelägga din semester, noga läser igenom det avtal du tecknar med arbetsgivaren och att det finns påskrivet innan ändringen ni är överens om genomförs. Det är särskilt viktigt att ni är överens om, skriftligt, när din huvudsemester ska tas ut. Tänk också på att du har möjlighet att själv förhandla med arbetsgivaren om andra villkor.

Hur ser det ut med semesterplaneringen hos oss i Örebro?

Region Örebro län

Semesterplanering var i stort sett färdig på många arbetsplatser, besked hade delgivits skriftligt eller muntligt. Under maj återkallade arbetsgivare planeringen med ett ensidigt beslut att bryta upp semesterplaneringen för medlemmar om arbetar i patientnära vård. Besked är nu att planera efter 3 +1 vecka semester. Regionen erbjuder 15 000 kronor per flyttade vecka från vecka 34. Detta gäller om du arbetar heltid, summan justeras gällande deltid. Om du som medlem i ett senare skede kan erbjudas din fjärde vecka under sommaren får du behålla de 15 000 kronorna. Vårdförbundet yrkade på 25 000 kr per vecka och att den fjärde veckan ska vara beviljad i samband med sommarsemester.

Vårdförbundet har tagit sommarplanering 2020 till förhandling enligt MBL § 14 (Medbestämmandelagen). Vi är fortsatt oenig med arbetsgivaren att inte planera för fyra veckors sammanhängande semester. Vårdförbundet anser att förändring ska frivilligt samt med god ersättning. Även med tre veckors planering handlar det också om byte av arbetsplats och schema för många medlemmar. Vi begär nu underlag för att se när medlemmar fått besked om semester. I dagsläget erbjuder arbetsgivaren ingen ersättning om du som medlem erbjuds tidig semester (utanför Regionens traditionella semesterperiod) eller om du får besked sent om semester. Vi för fortsatt dialog om detta och ber enskilda medlemmar kontakta oss vid frågor.

Erbjudande finns gällande extrapass och ser olika ut för olika verksamheter. Vårdförbundet har inte ingått något avtal utan det är ensidigt arbetsgivarbeslut. Vi hänvisar till respektive verksamhet för besked om nivå för ersättning.

Vårdförbundet hävdar fortsatt att 4 veckor sommarsemester är viktigt och hänvisar till återhämtning. All ändring borde ha föregåtts av frivillig grundplanering: Fråga vilka som till god ersättning kunnat tänka sig att flytta en eller flera veckor.

Vårdförbundet ser att ersättningen är för låg och att även de som får tidiga veckor i juni borde ha ersättning. Medlemmar har haft en tuff vår och inte fått någon ersättning för detta. (Många har bytt arbetsplats, scheman, fått indragen ledighet m.m.).

Vi ser inte att sommarplanering 2020 skett på optimalt sätt. Problem är: för sent besked, ändrad semesterperiod och flyttade veckor. Dessutom finns det ingen garanti att medlemmar får ut den fjärde veckan. Vi uppmanar samtliga som hör av sig till oss att söka den fjärde veckan formellt. Om du inte fått ersättning för tidiga veckor på sommaren – ta en dialog med din närmaste chef.

Om du som medlem fått sent besked angående huvudsemester (mindre än en månads varsel) så kontakta oss för att se hur och om vi kan hantera frågan.

Askersunds kommun

Semestrar beviljad. Planerar för  4 veckor och 2 semesterperioder.

Degerfors kommun

Semestrar beviljade. Panerar för 4 veckor och  2 semesterperioder.

Hallsbergs kommun

Semestrar beviljade. Planerar för 4 veckor och 2 semesterperioder.

Hällefors kommun

Semestrar beviljade. Planerar för 4 veckor och 2 semesterperioder.

Karlskoga kommun

Har meddelat att de ska ge besked gällande semestrar troligtvis under vecka 23. Erbjuder 15 000 kr för flyttad vecka samt 1,5 kval per extra pass.

Kumla kommun

Erbjuder 1700 kr/extra pass.

Laxå kommun

Planerar för 4 veckor och 3 semesterperioder

Lekebergs kommun

Arbetar med att få ihop semestrar.

Lindesbergs kommun

Semesterplanering är färdig. 4 veckors semester. Saknas i nuläget enstaka pass för sommarplanering. Ersättning 1500 kr samt kval/pass

Ljusnarsbergs kommun

Planerar för 4 veckors semester i 2 perioder. Byte av semesterperiod förekommer.

Nora kommun

Erbjuder 15000 kr för flyttad semester vecka.

Örebro kommun

Alla som vill ska få 4 veckor sammanhängande ledighet inom semesterperioden juni-augusti. Alla ska få besked om huvudsemester senast en månad innan semestern börjar. Örebro kommun erbjuder ett sommarpaket inom vård och omsorg som ger 15 000 kr/flyttad semestervecka. Extra pass ger 200-300 kr/timme. Timvikarier kan få 360-400 kr/timme.

Förhandlingar och samtal har endast förts på individnivå. Det handlar främst om förflyttningar mellan arbetsplatser och över förvaltningsgränser, exempelvis skolsköterskor som flyttas till äldreomsorgen.

Inom Vård och omsorg finns ett sommarpaket för timanställda och ordinarie sjuksköterskor. Den nyaste versionen kom väldigt sent, vecka 22. Men ersättningsnivåerna blev betydligt högre än det tidigare efter bland annat påtryckningar från oss. Vårdförbundet uppmanar medlemmar om skriftligt besked gällande ersättning från chef då vi ser en del otydligheter gällande förutsättning för att ta del av sommarpaketet.

 

Har du frågor, hör av dig!