Aktuellt i Örebro

 • Aktuellt i Örebro om sommarsemestern

  Här hittar du aktuell information om vad som gäller för din sommarsemester och Vårdförbundets arbete med det här i rådande pandemi.

 • Sjuksköterskor firades på sin yrkesdag

  Avdelning Örebro uppmärksammade Internationella sjuksköterskedagen den 12 maj med att fira speciellt några av de nominerade avdelningarna till Årets arbetsplats för sjuksköterskor.

 • Bästa arbetsplatsen för biomedicinska analytiker?

  Biomedicinska analytikerdagen- nu har du chansen att fira dig och dina kolleger inom professionen. Nominera din arbetsplats/arbetslag inför Internationella Biomedicinska analytikerdagen.

 • Jobbar du på den bästa arbetsplatsen?

  Är du sjuksköterska eller barnmorska? Nu har du chansen att fira dig och dina kolleger inom professionen. Nominera din arbetsplats/ditt arbetslag inför Internationella yrkesdagarna.

 • Coronaviruset och ditt arbete

  I takt med att coronaviruset och sjukdomen covid-19 sprider sig både utomlands och här i Sverige uppstår både oro och frågor. Du som arbetar inom vården kan vara extra utsatt, eftersom du kan känna oro och möta smittan både privat och på arbetet. Vi fyller på FAQ:n löpande.

 • Frukostmöte för chefsmedlemmar!

  Du som är chef och ledare och medlem i Vårdförbundet Örebro är välkommen på frukostmöte och kollegial mötesplats.

 • Vårens medlemscaféer!

  Våra välbesökta medlemscaféer är tillbaka! Varmt välkommen till något av vårens tillfällen!

 • BaCafé för biträdande avdelnings/enhetschefer

  Välkommen på BaCafé för biträdande avdelnings/enhetschefer med Vårdförbundet Chef. Vi bjuder på eftermiddagsfika!

 • Tema arbetsrätt för chefsmedlemmar

  27 februari bjuder vi in till en förmiddag med fördjupning i arbetsrätt för chefsmedlemmar.

 • Grattis till bästa kandidatuppsats!

  Vårdförbundet Örebro delar ut stipendier till bästa kandidatuppsats i de program på Örebro universitet som läser till Vårdförbundets professioner.