Aktuellt i Örebro

 • Ledarskap och medarbetarskap under pressade förhållanden - en föreläsning av Robert Karjel

  Den 26 mars bjuder vi in till vårens första TCO-föreläsning. Vi får lyssna till en spännande föreläsning med Robert Karjel. Robert är hyllad författare, stridspilot, överstelöjtnant i försvaret och utsedd till årets talare.

 • Inbjudan till kollegiala mötesplatser för chefer och ledare

  Under tre dagar i vecka 11, den 13, 14 och 15 mars bjuder vi in till frukostmöten för chefer och ledare i Vårdförbundet. Vi vill bland annat belysa vikten av Vårdförbundets "5:e yrke", det vill säga cheferna.

 • Välkommen på öppet hus!

  Onsdagen den 21 februari bjuder vi in till öppet hus på vår expedition på Nygatan 16 i Örebro.

 • Grattis till Anna och Filippa!

  Den tolfte januari deltog vi i Vårdförbundet Örebro vid sjuksköterskornas examination på Örebro Universitet. Vi delade ut stipendium för bästa C-uppsats och höll tal till alla som tog examen.

 • Avdelning Örebros årsrapport 2017

  Varje år summerar och utvärderar vi föregående år och skriver en årsrapport. Nu kan du ta del av avdelning Örebros årsrapport för 2017.

 • En hög med mynt

  Lön 2017

  I samband med årets löneöversyn har vi fört dialog med samtliga arbetsgivarrepresentanter inom SKL området i avdelning Örebro. Inom privat och statliga sektor har vi inte samma möjlighet att möta arbetsgivare, eller ta del av löneutfall, så där sker löneprocessen lokalt.

 • Kvinna i gul skyddsklädsel analyserar ett blodprov

  Högspecialiserad vård kräver högspecialiserat labb

  Vården blir alltmer avancerad och specialiserad och behovet av att vårdens professioner måste vara specialiserade ökar konstant. Men det finns en, oumbärlig del av vårdens hörnstenar som inte ligger i fas med utvecklingen eller som ur ett samhällsperspektiv inte anses vara lika viktig. Men hur ska du som patient få rätt diagnos och behandling utan att korrekt undersökning och analys utförs?

 • Höjda OB-ersättningar är positivt men ingen lönesatsning

  Vårdförbundet ser positivt på Region Örebro läns förslag av höjning av OB ersättning, men vill förtydliga vårt förhållningssätt till lön och kompensation för obekväm arbetstid.

 • Kollektivavtal om AST med Region Örebro län

  Idag har vi äntligen kommit överens om ett kollektivavtal om akademisk specialisttjänstgöring, AST. Vi ser det som ett viktigt steg i att säkra kompetensförsörjningen av specialister och till att det ska löna sig med vidareutbildning.

 • Kollektivavtal om måltidsuppehåll

  Nu har vi äntligen kommit till en överenskommelse med Region Örebro län om vad som gäller när rast byts ut mot måltidsuppehåll.