Har du inte svarat på vår sommarenkät?

Hur har du haft det på jobbet i sommar? I juli skickade vi ut en sommarenkät till alla våra yrkesverksamma medlemmar i Norrbotten. Har du inte svarat? Ta chansen och gör det nu.

Syftet med enkäten är att följa upp hur bemanning, arbetsbelastning och patientsäkerhet upplevs av Norrbottens medlemmar.

Sammanställning av enkätsvaren  används i dialog med länets arbetsgivare då sommaren 2018 utvärderas.

Har du redan svarat på enkäten behöver du inte göra det igen. Men har du inte svarat hoppas vi att du vill svara på frågorna, det tar bara några minuter. Fyll enkelt i formuläret nedan.


Tusen tack för din medverkan!

Arbetsmiljö sommaren 2018

1. Har du hoppat över din lunchrast/motsvarande med anledning av arbetsbelastningen?
2. Har du jobbat övertid?
3. Har du arbetat "sommaravtalspass" och/eller skjutit på din semester mot ersättning? (Gäller framförallt regionanställda som fått detta arbetsgivarerbjudande).
4. Har ni haft överbeläggningar?
5. Har ni haft beordringar? Om ja, skicka in kopia beordringsblankett till Vårdförbundet, Storgatan 30, 972 32 Luleå.
6. Hur har din arbetsmiljö varit den senaste veckan? 1 ) motsvarar mycket dålig arbetsmiljö och 5) motsvarar en mycket god arbetsmiljö
7. Hur upplever du att patientsäkerheten är? 1 motsvarar mycket dålig patientsäkerhet och 5 motsvarar en mycket god patientsäkerhet