Påverka genom att skriva en motion

En motion är ett förslag från dig som medlem eller grupp av medlemmar, som du/ni vill att Vårdförbundet ska ta ställning till och arbeta vidare med. Det kan också vara något som du tycker att Vårdförbundet hittills inte gjort bra och därför önskar förändra.

Vill du påverka vad Vårdförbundet ska jobba med? Skicka in en motion till årsmötet. Senast den 30 september behöver vi få in din motion, så att styrelsen har möjlighet att förbereda svaret inför årsmötet den 14 oktober.

Kom ihåg att det dessutom finns möjlighet för dig som medlem att lämna förslag till avdelningsstyrelsen året runt.

Så får du en tydlig motion

  • Skriv Titel på motionen
  • Motivera kortfattat ditt/ert förslag.
  • Avsluta med Yrkanden i en eller flera att-satser som sammanfattar vad du/ni vill.
  • Tänk på att varje att-sats ska kunna genomföras. Är ett yrkande formulerad på ett sätt som går att genomföra eller som en åsikt?
  • Finns det någon särskild som bör utföra yrkandet? Ta i så fall med det i motionen.
  • Tänk på att formulera yrkandena på ett sätt så att de blir röstningsbara med ett ja eller nej

Har du/ni svårt att formulera yrkandena? Ta gärna kontakt med avdelningsstyrelsen!

Motion till Norrbottens årsmöte