Fyllnadsval till Valberedningen

Är du själv intresserad av ett förtroendeuppdrag i Norrbottens Valberedning eller känner du någon kollega som är intresserad.

Du kan nominera till och med den 15 maj 2017.

Inkomna nomineringar:
Therese Röjdemark Andersson, MedHelp Kalix
Nina Lindroth, Gällivare sjukhus

Nominera till Valberedningen

Den nominerade är tillfrågad