Motioner till årsmötet

Här kan du ta del av de inkomna motionerna som handlar om - Obekväm och storhelgsersättning och arbetstidsförkortning under beredskap. Storhelgsersättning på arbetad tid under julafton och påsk, kortare arbetstid samt protokollsanteckning.

Här kan du fylla i din egen motion.

Motion från Lena Gustafsson, Gällivare sjukhus

Titel: Obekväm (ob ersättning) på övertid, på arbetad tid under beredskap. Storhelgsersättning på arbetad tid under julafton, påsk etc.

Bakgrund:  Jag arbetar på Gällviare röntgenavdelning och när jag arbetar övertid på natt/kväll tillkommer inget extra om klockan är 22.00 eller om arbetet infaller 03.00 på natten.

Arbetar jag / vi juldagen på övertid under beredskap har jag samma övertidsersättning som en vanlig söndag. Borde inte arbete på juldagen ge bättre ersättning än en vanlig söndag?

Yrkande:  Att ob-ersättning alternativt annan typ av kompensation utges vid övertidsarbete under beredskap nätter och storhelg.

Motion från Lena Gustafsson, Gällivare sjukhus

Titel: Arbetstidsförkortning för personal i beredskap

Bakgrund:  Arbetar på röntgen i Gällivare där jag har beredskapstjänstgöring i mitt schema. Detta innnebär att jag har planerad övertid. Ute på övertid nästan varje pass då jag har beredskap.
Konsekvensen av detta är att jag och många andra inte orkar arbeta heltid då tid för återhämtning minskar. En trött röntgensjuksköterska är en dålig röntgensjuksköterska ur säkerhets- empati- och arbetskamratsperspektiv, för att nämna några aspekter. Vi arbetar i realiteten mer än 40 timmar i veckan. Vi har nattarbete.

Yrkande: Att veckoarbetstiden sänks för personal i beredskap. Att tid för återhämntning finns för personal i beredskap.
Att jag/vi har möjlighet att gå hem/stanna hemma och sova nästkommande arbetsdag utan att det ska tas av min kompensationstid.
Att arbetsgivaren står för kostnaderna då vi arbetar övertid på natten och behöver gå hem och vila.

Motion från Tiina Roponen, Sunderby sjukhus

Titel: Obekväm- och storhelgsersättning när man går ut och arbetar

Bakgrund: Arbetar på kardiologiska Interventionsavdelning i Sunderbyn, Norrbotten. Vi är några som arbetar dagtid 40 timmars arbetsvecka. Då får vi ingen obekväm eller storhelgsersättning när vi arbetar på obekväm arbetstid. Detta borde gälla oavsett anställningsform.

Yrkande: Att obekväm och storhelgsersättning ska gälla även för dem som arbetar 40 timmar arbetsvecka.

 

Motion från Tiina Roponen, Sunderby sjukhus

Titel: Obekväm och storhelgsersättning på aktiv arbetad tid under beredskap.

Bakgrund:  Arbetar på kardiologiska Interventionsavdelning på Sunderby sjukhus. Där vi har beredskapstjänstgöring i vårt schema. Som det nu är så får vi ingen obekväm eller storhelgs- ersättning när vi är ute och arbetar på obekväm arbetstid. Vi får samma övertidsersättning oavsett när på dygnet vi arbetar.
Borde inte arbete under obekväm arbetstid/storhelg ge ersättning för aktiv tid??

Yrkande: Att ob-ersättning ska utges på aktiv arbetad tid under beredskapen kväll, natt och storhelg.   

 

Motion från Ann-Kristin Karlsén, Ann-Marie Johansson, Monica Esko och Sandra Vik, Kiruna sjukhus

Titel: Gå ner i arbetstid!

Bakgrund: I diskussion i arbetsgruppen hade vi uppskattat att vår (sjuksköterskors) arbetstid jämställs med undersköterskornas. Återhämtning är viktig för oss alla i vårdyrket.

Yrkande: Vi yrkar på att gå ner i arbetstid från 38,25 till 37,0 timmar per vecka på grund av skiftgång och tung arbetsbeslastning samt för att locka mer folk till att söka vårdjobb (sjukskötersketjänster).

 
Motion från Solveig Lundqvist, Piteå kommun

Titel: Protokollsanteckning dnr Lf P 433/87 (se bilaga)

Bakgrund: Protokollsanteckningen reducerar möjligheten att teckna lokalt kollektivavtal alternativt förhandla bättre kompensation för arbete röda dagar/lätthelgsdagar vid arbetstidsmått 40 timmar per vecka än vad som står i protokollsanteckningen.

Yrkande: att Vårdförbudnet verkar för att protokollsanteckningen inte tillämpas.

 

Motion från Nina Persson, Luleå kommun

Titel: Risktillägg för hemjuksvårdens sjuksköterskor

Bakgrund : I hemsjukvården är det många mil i bil, både i ur och skur. Flertalet av patienterna som vårdas av hemsjukvården bor ute på landsbygden där det saknas gatubelysning samt viltstängsel. Att vilt hoppar upp på vägen är ingen om fråga utan när är den framför bilen. Vi kör bil i snöstorm utan mobiltäckning och det är ensamarbete. I flera andra vård-samhällsyrken där bil körs är föraren tillsammans med passagerare tex ambulans, polis, nattpatrull medan vi i hemsjukvården är ensamma.

Yrkande : Jag yrkar på att Vårdförbundet stärker säkerheten kring vårat arbete och att vi ska bli kompenserade med risktillägg för vårat ensamarbete.