Förtroendevaldamöten

Bild på tre barnmorskor

Mötestider för dig som är förtroendevald i Norrbotten. Genom att delta på möten och utbildningar får du stöd och kunskap i att utföra ditt uppdrag. År 2017 träffas Norrbottens förtroendevalda på tre orter i länet, Gällivare, Piteå och Sunderbyn.

 

Möten 2017 i Gällivare, Piteå och Sunderbyn för samtliga förtroendevalda i Norrbotten

Från 2017 inbjuds du som är förtroendevald inom landsting, kommun, stat, kyrka och privata till möte på tre orter i länet. Du kan själv välja om du önskar gå på mötet i Gällivare, Piteå eller Sunderbyn. Det är samma mötesinnehåll på varje ort respektive vecka. OBS. Det är viktigt att du deltar och att du anmäler dig till mötet.

Mötena är heldagsmöten vecka 7,  vecka 17,  vecka 37 och vecka 46.  

Möten vecka 7 - Skyddsombudets roll och - Att tänka på vid organisationsförändringar

Gällivare
Tisdagen den 14 februari  klockan 09.30-15.30,  Gällivare sjukhus. Lokal: Sjaunja plan 5

Piteå
Torsdag den 16 februari klockan 09.00-16.00. Plats: Piteå älvdals sjukhus, Häggen

Luleå, Sunderbyn
Onsdag den 15 februari 09.30-16.00. Plats: Sunderby Folkhögskola, Biblioteket

Möten vecka 17 - Hållbart yrkesliv

Gällivare
Tisdag 25 april klockan 09.30-15.30. Gällivare sjukhus, Lokal: Sjaunja plan 5

Piteå       
Torsdag 27 april klockan 09.00-16.00. Plats: Piteå älvdals sjukhus, Häggen

Luleå, Sunderbyn
Onsdag 26 april klockan 09.30-16.00, Sunderby Folkhögskola, Aulan

Möten vecka 37 - Hållbart yrkesliv

Gällivare
Torsdag 14 september klockan 09.30-15.30, Gällivare sjukhus. Lokal: Sjaunja plan 5

Piteå
Tisdag 12 september klockan 09.00-16.00. Plats: Piteå älvdals sjukhus, Häggen

Luleå, Sunderbyn
Onsdag 13 september klockan 09.30-16.00, Sunderby Folkhögskola,  Biblioteket

Möten vecka 46 - Lön och villkor

Gällivare
Torsdag 16 november klockan 09.30-15.30. Gällivare sjukhus. Lokal: Sjaunja plan 5

Piteå
Måndag 13 november klockan 09.00-16.00. Plats: Piteå älvdals sjukhus, Häggen

Luleå, Sunderbyn
Onsdag 15 november klockan 09.30-16.00, Sunderby Folkhögskola, Biblioteket