Utbildningar 2017 för dig som är ny förtroendevald

Deltagare utbildning

Nu kan du som är ny förtroendevald anmäla dig till introduktionsdag och grundutbildning för 2017.

I Aktiviteter och utbildningar söker du aktuella datum för just din avdelning. Observera kravet att du först är anmäld till introduktionsdagen för att därefter kunna anmäla dig till grundutbildningen.

Kunskap är en förutsättning för att du ska kunna påverka arbetsmiljön och utvecklingen på din arbetsplats. Alla nya förtroendevalda i Vårdförbundet erbjuds en certifierad utbildning i tre delar- introduktion (en dag), grundutbildning (tre dagar) och temautbildningsdagar. Läs mer om Utbildning för förtroendevald

Utbildningsansvariga

Elisabeth Lindblad 0920-284074 och Sara Turtola 0920-284543.

Varmt välkommen till inspirerande utbildningar!