• Handlingar till årsmötet 2018

    Här finner du årsmöteshandlingar inför årsmötet den 6 oktober 2018. Vi uppdaterar allt eftersom.

  • Norrbottens årsmöte 2018

    Passa på att delta på vårt årsmöte. Där kan du och andra medlemmar vara med och planera vår lokala verksamhet för det kommande året.

  • Skriv en motion till Norrbottens årsmöte 2018

    En motion är ett förslag från dig som medlem eller grupp av medlemmar, som du/ni vill att Vårdförbundet ska ta ställning till. Det kan vara en idé om något som du vill att Vårdförbundet arbetar vidare med, men det kan också vara något som du tycker att Vårdförbundet hittills inte gjort bra och därför önskar förändra.